reklama

Tajemství vesmírných monster: Jak se hledají černé díry?

26.8.2017 – Michal Švanda
Černá díra
Černá díra

Objekt Sagittarius A+ je zdrojem rádiového záření. Astronomové předpokládají, že příčinou je černá díra v centru naší Galaxie

Černá díra se v černém vesmíru hledá opravdu obtížně. Pokud je zcela osamocená, pak ji detekovat nelze, a i černé díry v blízkosti jiných objektů můžeme odhalit jen pomocí nepřímých metod. Gravitační působení tohoto zhrouceného objektu je totiž tak silné, že z něj neunikne dokonce ani elektromagnetické záření, které je pro astronomy jediným nosičem přímé informace.

TIP: Tajemství černých děr: 15 podivuhodných a málo uvěřitelných faktů

Silná gravitace černé díry se však projevuje na pohybech těles a látky v jejím bezprostředním okolí. Na přítomnost černé díry je tak možné usoudit například z pohybů hvězd v hvězdokupě kolem neviditelného centra, jako je tomu například v centru naší Galaxie, nebo z nasávání (akrece) látky z bezprostředního okolí – z plynného disku, nebo dokonce ze stálice kroužící nedaleko. Probíhající akrece se projevuje jako výrazný zdroj rentgenového záření i dalších jevů, například relativistických výtrysků, které již můžeme pozorovat prostřednictvím elektromagnetického záření.

Foto, ilustrace: 
NASA
Zdroj: 
Tajemství vesmíru 11/2016
reklama