reklama

Jak se projevuje gravitační časové zpoždění?

29.4.2017 – Michal Švanda
Na cestě k Plutu

Shapirův jev se musel brát v úvahu například při výpočtu telemetrie pro sondu New Horizons

Gravitační zpoždění, známé též jako Shapirův efekt, je jedním z testovatelných důsledků Einsteinovy obecné teorie relativity: Elektromagnetické záření prochází kolem hmotných objektů déle, než kdyby směřovalo po trajektorii vedoucí mimo masivní tělesa. Zmíněný jev souvisí s pohybem v potenciálové jámě silného gravitačního pole a v roce 1964 jej předpověděl Irwin Shapiro. 

Americký vědec navrhl jednoduchý test: Radarové odrazy od Venuše či Merkuru by se měly zpomalit, budou-li na cestě tam i zpět procházet kolem Slunce, tedy nejhmotnějšího objektu našeho solárního systému. Předpovězené zpoždění mělo činit asi 200 mikrosekund, což bylo v možnostech technologií 60. let. Prognózu potvrdily již první zkoušky provedené v letech 1966 a 1967 pomocí radarové antény observatoře Haystack. 

Shapirův jev se přitom musí brát v úvahu při propočtu telemetrie pro vzdálené sondy, a hrál tudíž roli také u obou Pioneerů či Voyagerů a rovněž u automatu New Horizons.

Tagy: 
Foto, ilustrace: 
NASA
Zdroj: 
Tajemství vesmíru 7/2016
reklama