reklama

Jaký je rozdíl mezi planetkou, trpasličí planetou a planetou?

20.2.2016 – Michal Švanda
Trpasličí planety

Pojmy „planeta“ a „trpasličí planeta“ definuje rezoluce 5B Mezinárodní astronomické unie, jež byla přijata na valném shromáždění v roce 2006 v Praze. Podle ní je daný objekt planetou Sluneční soustavy, pokud obíhá kolem Slunce, má dostatečnou hmotnost k dosažení stavu hydrostatické rovnováhy (nabývá tedy přibližně kulového tvaru) a představuje na své dráze kolem naší centrální hvězdy unikátní těleso (vyčistilo okolí své trajektorie). 

Jako trpasličí planetu označujeme těleso, které krouží kolem Slunce, spočívá v hydrostatické rovnováze, není unikátní na své dráze a nepatří mezi měsíce. Ostatní objekty obíhající naši centrální hvězdu se souhrnně označují jako malá tělesa Sluneční soustavy a patří mezi ně zejména planetky a komety, jež se liší především aktivitou při průletu kolem Slunce: zatímco kolem komet se vytváří koma a ohon, kolem planetek nikoliv. Známe však několik objektů na pomezí zmíněných dvou skupin. 

Uvedené definice se vztahují pouze na tělesa Sluneční soustavy. Pro objekty obíhající jiné hvězdy přesné definice neexistují a využívají se jejich analogie s naším solárním systémem.

Foto, ilustrace: 
Wikipedie
Zdroj: 
Tajemství vesmíru 4/2015
reklama